Rimavská Sobota: V utorok zasadne mestské zastupiteľstvo, poslancov čaká aj druhá zmena rozpočtu

Rimavskosobotskí poslanci budú mať na programe celkovo 15 bodov.

Komunitný plán sociálnych služieb, záverečný účet mesta či druhá zmena rozpočtu. To je len zopár tém z celkovo 15-bodového programu, ktorými sa budú zaoberať rimavskosobotskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Rokovanie MsZ sa uskutoční v utorok 25. júna o 14.00 tradične v budove bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu.

Poslanci sa budú zaoberať majetkovoprávnymi otázkami, aktualizáciou Komunitného plánu sociálnych služieb v meste i zriadením Redakčnej rady mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap. Čaká ich aj schvaľovanie záverečného účtu mesta i druhej zmeny rozpočtu. Rokovať budú o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok, návrhu VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, návrhu na zvolanie zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Dúžavská cesta i pláne práce výborov mestských častí na tento rok.

Na zastupiteľstve sa bude hovoriť aj o architektonickej štúdii a spracovaní investičného nákladu rekonštrukcie futbalového štadióna v Rim. Sobote.

Pripomíname, že rokovania mestského zastupiteľstva sú verejné.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár