Prírodu Cerovej vrchoviny chránime už 30 rokov, vznikla k tomu výstava

Chránená krajinná oblasť (CHKO) Cerová vrchovina bola vyhlásená v roku 1989.

Výstavu pod názvom 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine otvorili 14. marca v Gemersko-malohontskom múzu (GMM) v Rimavskej Sobote. Vznikla pri príležitosti 30. výročia vyhlásenia CHKO Cerová vrchovina. Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s GMM v Rimavskej Sobote a potrvá do 9. mája.

Ako počas vernisáže uviedla riaditeľka CHKO Cerová vrchovina Eva Belanová, výstava nie je zameraná čisto len na prírodné hodnoty, ale predstavuje aj históriu vzniku chráneného územia a tiež činnosť Správy CHKO. „Aby sme výstavu spestrili a priblížili aj deťom alebo mládeži, obohatená je o rôzne hry a úlohy,“ dodala.

CHKO Cerová vrchovina prechádza juhom stredného Slovenska cez okresy Lučenec a Rimavská Sobota. Vyhlásená bola 10. októbra 1989 vyhláškou ministerstva kultúry SSR na pôvodnej výmere 16 280 ha. V roku 2000 boli hranice územia upravené a rozloha CHKO sa zväčšila na 16 771 ha.

Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany, vyšší, 4. a 5. stupeň ochrany platí v maloplošných chránených územiach, napríklad v Národných prírodných rezerváciách Pohanský hrad, Ragáč, Šomoška, Prírodnej pamiatke Jalovské vrstvy a v Národnej prírodnej pamiatke Kostná dolina. Cerová vrchovina je známa svojím vulkanickým reliéfom, ktorý však predstavuje menej ako 10 % plochy, ostatnú časť tvoria pieskovce. V území sa stretávajú panónske a karpatské prvky, a tak tu môžeme vidieť teplo a suchomilné biotopy a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov, ale v chladnejších polohách sú zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy. Lesy tvoria 60 % rozlohy CHKO.

Návštevníci budú môcť prostredníctvom fotografií, textov, dermoplastických preparátov a interaktívnych hier bližšie spoznať známe a menej známe organizmy a krajinu tohto regiónu Slovenska a zistiť, ako prebieha ochrana tohto územia a aké činnosti sa vykonávali a prebiehajú pre to, aby sa príroda Cerovej vrchoviny zachovala aj pre budúce generácie.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár