Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslanci zložili sľub

Na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 4. decembra v budove bývalého Župného domu v Rimavskej Sobote, zložil zákonom stanovený sľub staronový primátor Jozef Šimko a 21 poslancov.

Ešte v úvode zasadnutia vystúpil predseda mestskej volebnej komisie Zoltán Vincze, ktorý informoval o výsledkoch komunálnych volieb. Vo voľbách bolo zapísaných celkovo 18 924 voličov, z ktorých právo voliť využilo 8873 voličov, čo predstavuje 46,88 %. Pre voľby primátora bolo odovzdaných  8757 platných hlasov a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 8493 platných hlasov.  Primátorom bol zvolený Jozef Šimko, ktorému odovzdalo hlas 5081 voličov. Okrem primátora bolo zvolených aj 21 poslancov mestského zastupiteľstva.

Po tomto bode nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného primátora a prevzatie insígnií mesta. Po ňom zložila sľub aj dvadsiatka  poslancov. Jedine poslanec Michal Demeter sľub nezložil, pretože sa ustanovujúceho zastupiteľstva nemohol zúčastniť.

Rokovanie pokračovalo schvaľovaním programu, v ktorom sa okrem iného mal určiť výška platu primátora. Poslanec Ivan Hazucha navrhol zaradiť do programu aj body, ktoré sa týkali zriadenia mestskej rady, odborných komisií či delegovania členov do školských rád. Tento jeho návrh poslanci neschválili, za boli 10, proti siedmi a traja sa zdržali.

Osem sobášiacich

Po ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve poznáme už aj mená sobášiacich. Sú nimi poslankyne Eva Bornayová, Erika Juhászová a Anna Zsóriová a poslanci Jaroslav Matzenauer, Roman Slanina, Ján Jurkemík, Štefan Baláž a Ivan Hazucha. Zaujímavé je, že sobášiacim sa nestal ani jeden poslanec ovládajúci maďarský jazyk, aj keď predtým padol takýto návrh.

Schválili plat primátora

Poslanci rozhodli aj o plate primátora. Podľa zákona má primátor od prvého decembra základný plat vo výške 3063 eur. Poslanec Jozef Tóth navrhol, aby sa primátorovi Jozefovi Šimkovi zvýšil plat o 40 %. Tento návrh mestské zastupiteľstvo tesnou väčšinou schválilo a primátor Jozef Šimko tak bude poberať mesačný plat vo výške 4289 eur.

Po vyčerpaní všetkých bodov Jozef Šimko ukončil pracovnú časť zasadnutia. Následne vedenie mesta a poslanecký zbor  položili vence k pamätníku Červenej armády, k soche M. Tompu a Š. M. Daxnera a k Pamätníku obetiam holokaustu. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva je naplánované na 11. decembra o 13:00 hod v bývalom Župnom dome. Poslanci by na ňom mali rozhodovať aj o zložení mestskej rady či komisiách.

-MF-

 

Publikované 4. 12. 2018

Zdieľajte článok

Diskusia

  1. Vážená redakcia, hneď na úvod Vašej činnosti sa dopúšťate deformácie profesionality, keď ste sa ani nepokúšali predstaviť svoje redakčné persóny svojim možným čitate-ľom. V hlavičke internetovej stránky Gemerland v rubrike "kontakt" sa nikto nedozvie s kým má prípadný čitateľ tú česť zdieľať alebo nezdieľať svoje názory. Začínate s člán-kami, ktoré sú podpísané iniciálkou – MF. Nechcem to ironizovať, ale mi to pripomína zlaté dobré časy( 😀 ), v tomto prípade prevzaté z Mladej Fronty dnes? ( :_D )
    Ináč veľmi pekne ďakujem, že ste mi vymazali komentár, ktorý som adresoval komen-tujúcemu pod nickom "Lajla", keďže mu nikto neodpovedal ani z pôvodnej, či terajšej redakcie. ˇ

  2. Ešte malé pozastavenie k predvolebnej kampani. Ako je známe, jeden z kandidátov na primátora sa chcel dostať k moci cez kupovanie ľudí lekvármi, medom či buchtami, večernými slizkými podlizovačnými telefonátmi starým ľudom, posielaním lístkov do schránok so svojím zakrúžkovaným menom, číslom, alebo prechádzkami po meste s hercom z Bratislavy v primitívnom štýle.. aha, kukajte, s kým sa ja poznám. Tieto nekalé praktiky však boli len jednou tou viditelnou časťou jeho kampane. Menej známe je, že okrem tej prebiehala ešte ďalšia v skrytejšej podobe. Niekoľko ľudí v mestských inštitúciách vo vedúcich funkciách robilo pre tohto kandidáta „špinavú robotu“ v pozadí. Odmenou bolo finančné sponzorovanie rôznych akcií atď.

Pridaj komentár