Prejavy násilia voči predstaviteľom samosprávy nemožno ospravedlniť

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora zaslal v súvislosti s násilnou smrťou primátora poľského mesta Gdansk sústrastný list partnerskej strešnej organizácii miest a obcí v Poľskej republike.

So žiaľom sme na Slovensku prijali informáciu o násilnej smrti dlhoročného úspešného a charizmatického primátora mesta Gdansk Pawła Adamowicza. Táto tragická udalosť je ťažkým úderom pre miestnu územnú samosprávu i demokraciu v Poľsku, ako aj na Slovensku, vo Vyšehradskom priestore i v celej spoločnej Európe,“ uviedol v liste predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora a ďalej pokračoval:  „Nikdy, nikým a ničím sa takéto činy nedajú ospravedlniť. A ľudsky to nie je možné pochopiť, akceptovať, ani sa s tým vyrovnať. Žijeme v dobe, kedy sa osobné útoky, rôzne prejavy násilia a nevyberané zásahy do rozhodovacej činnosti miestnej územnej samosprávy stávajú stále častejšími. Práve uvedená tragická udalosť by mala byť výzvou nielen pre samosprávu miest a obcí, ale pre celú spoločnosť na spoločnú verejnú diskusiu o spôsobe presadzovania a ochrany základných ľudských hodnôt v našej spoločnosti.“

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska zároveň pripomína, že aj na Slovenku sa ojedinele prejavujú osobné útoky i zastrašovania smerujúce k primátorom, starostom aj členom zastupiteľstiev. „Pred komunálnymi voľbami sme boli svedkami nevyberaných osobných útokov, ktoré nemali vôbec nič spoločné so slobodou prejavu. Prejavilo sa to aj tým, že niektorí dlhoroční úspešní komunálni politici, ktorí sa aj napriek dobrým výsledkom odmietli naďalej uchádzať o volené verejné funkcie. Napokon, aj v posledných dňoch sme mohli v médiách sledovať informácie o  útokoch na volených predstaviteľov miest a obcí pre výkon ich funkcie. Vôbec nie je dôležité, aký je počet takýchto útokov, ale princíp, podľa ktorého nemôžeme pripustiť, aby volené orgány miest a obcí boli terčom fyzických útokov, či vyhrážok smerujúcich  k ohrozeniu ich života, či zdravia, resp. ich blízkych,“ zdôraznil Michal Sýkora.

Združenie miest a obcí Slovenska preto bude podľa jeho slov diskutovať prostredníctvom svojich zástupcov aj na úrovni Európskeho výboru regiónov a ďalších európskych inštitúcií predchádzať vzniku takýmto podobným situáciám.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS, foto: www.obecne-noviny.sk

 

 

Publikované 21. 1. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár