Prednáška s archeológom prof. Václavom Furmánkom

V pondelok, 19. novembra 2018 o 11.00 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční prednáška s významným slovenským archeológom a popredným európskym odborníkom na dobu bronzovú – Dr. h. c. prof. PhDr. Václavom Furmánkom, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Vstupné je 1€.

Prednáška sa koná v rámci aktivity múzea „predmet mesiaca“, ktorým je v novembri unikátny zbierkový predmet európskeho významu – bronzový závesok typu Včelince. Závesok bol súčasťou veľkého depotu (pokladu) bronzových predmetov, ktorý pozostával až zo 177 kusov. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach a  pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (1500 – 1450 pred Kristom). Závesok je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva. Je jedným zo štyroch známych záveskov, ktoré boli nájdené v Karpatskej kotline (dva pochádzajú z územia Maďarska a jeden z Rakúska).

Prof. Václav Furmánek patrí k európsky uznávaným archeológom. Viedol množstvo záchranných a archeologických výskumov v rôznych oblastiach Slovenska, predovšetkým v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont (Tornaľa, Radzovce, Drňa, Pinciná, Kyjatice, Včelince, Cinobaňa). Jeho bohatá publikačná činnosť predstavuje 19 monografií, 265 vedeckých a odborných publikácií, správy, recenzie, články na internete a populárno-vedné príspevky. Citačný index Václava Furmánka prekročil 2500 citácií. Je autorom a realizátorom archeologického skanzenu v Kyjaticiach, ako aj archeologickej expozície Gemersko-malohontského múzea.

Autor: Mgr. Martina Oštrom Mareková, PR-referentka

 

Publikované 15. 11. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár