Predmet mesiaca február: Kytička sušených kvetov z bitky o Branisko pri Prešove

Pri príležitosti 170. výročia bitky o Branisko na rozhraní Spiša a Šariša je predmetom mesiaca február v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote  kytička sušených kvetov z úspešného boja. Stretnutie ozbrojených cisárskych a uhorských vojsk sa odohralo 5. februára 1849 na vrchole s názvom „Chválabohu“ (maď. Úristen).

Víťazná kytička od Jánosa Pétermanna z Revúcej sa dostala do múzea darom 27. marca 1906 vďaka miestnemu zverolekárovi Nándorovi Palmovi z Rimavskej Soboty. Predmet bude vystavený v priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea od 1. do 28. februára 2019.

Bitka o Branisko sa považuje za strategicky dôležitú udalosť zimnej výpravy revolučných rokoch 1848/49. Rakúšania sa snažili odrezať uhorským honvédom jedinú možnú cestu do Prešova cez priesmyk Branisko. Zasnežený horský masív obsadili pod vedením generála Deyma. Dobre vycvičení vojaci, vrátane jednotky hurbanovcov, s 18 delami zaujali obranné postavenie. Na druhej strane plukovník Richard Guyon bol v nadmernej presile: mal k dispozícii honvédov z Banskej Bystrice, Novohradu, Zemplína, strelcov, husárov, 11 diel a batériu granátometov, ktorú ukoristil v boji v Spišskej Novej Vsi. Veľkú časť jeho vojska predstavovali však regrúti zo Zvolenskej, Turčianskej, Liptovskej a Oravskej stolice, ktorí boli sotva dva týždne pri armáde.

V nesmierne obtiažnom boji v snehu, čo zaťažilo pozíciu povstalcov, museli útočiť do kopca priamo pred pozície delostrelectva Rakúšanov. Bitka trvala niekoľko hodín, až napokon Rakúšania ustúpili a na Branisku zaviala uhorská zástava. Na druhý deň, 6. februára 1849 Görgeyho armáda dorazila do Prešova, kde sa konala slávnosť na počesť víťazstva. Postavený dôstojný pamätník na počesť obetiam, ktorý môžeme vidieť na starých fotografiách dnes už žiaľ nestojí. Na samotnom mieste boja sa medzi mladými jedličkami nachádza drevená mohyla symbolicky zobrazená kameňmi a dreveným stĺpom, ako pamiatka na túto historickú udalosť.

Autor tlačovej správy: PhDr. Éva Kerényi PhD., historička múzea

 

Publikované 22. 1. 2019

 

 

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár