Poznámka: Mestá a obce by mali viesť odborníci a psychicky vyrovnaní ľudia

Na sociálnej sieti vzbudilo rozruch video z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v dedinke Fekišovce. Razantná starostka poslancov šikanovala, nútila ich spievať hymnu a prikazovala im ako malým deťom v škôlke.

Starosta pritom nie je nadriadený poslancom, nakoľko sú všetci volenými zástupcami občanov. Preto by mali spolupracovať a mať korektné vzťahy. Dovolím si tvrdiť, že takýto prípad nie je ojedinelým javom.

Aj v Rimavskej Sobote povedal pred niekoľkými rokmi vtedajší primátor  istému poslancovi: „Mne nerobí problém preskočiť stôl a vyniesť vás z miestnosti v zuboch!“ Potyčka sa strhla preto, že daný zástupca občanov si dovolil poukázať na isté netransparentnosti v riadení mesta.

Netvrdím, že všetci starostovia a primátori sú takýto a vyznačujú sa aroganciou moci, mnohí z nich sú naozaj seriózni a odborne spôsobilí na výkon svojej funkcie. Mám s tým osobné skúsenosti. Problémom je však to, keď mesto alebo obec vedú nekompetentní, diletanti, v niektorých prípadoch aj psychicky labilní ľudia. Tí môžu potom v samosprávnych organizáciách napáchať značné škody.  A dostali sa tam pritom zákonným spôsobom. Čo s tým?

Podľa môjho názoru je potrebné v tomto smere ešte pred ďalšími komunálnymi voľbami zmeniť legislatívu, pretože samosprávy sú jedným zo základných pilierov demokracie našej krajiny. Ak nebudú správne fungovať, môže to v konečnom dôsledku spôsobiť rozklad štátu. Veci verejné sa predsa týkajú každého z nás. Či je to vývoz smetí, údržba a čistota ulíc, vyberanie daní a poplatkov, zabezpečenie vzdelávania, športových a kultúrnych možností či bezpečnosti a poriadku v obciach.

Myslím si, že je potrebné sprísniť kritériá pre výber zástupcov občanov na všetkých úrovniach samosprávy. O posty starostov, primátorov a poslancov sa podľa súčasnej legislatívy môžu uchádzať ľudia bez príslušných znalostí danej problematiky, ale aj psychologicky nezrelí jednotlivci. Vedenie mesta či obce je pritom náročné-  z odborného, ale aj manažérskeho hľadiska. Preto by mali záujemcovia o tieto posty prejsť odbornými školeniami, vrátane skúšok, ale aj psychotestami..

Mimochodom, ak sa niekto uchádza o zamestnanie, tiež musí splniť kvalifikačné predpoklady. V opačnom prípade ho nezaradia do výberového konania. Nemôžete byť lekárom v nemocnici ani atómovým fyzikom, keď nemáte dostatočnú kvalifikáciu. Ale primátorom, či starostom môže byť aj primitív a neodborník… A keď sa takýto človek dostane k moci, je hrozbou aj v personálnej oblasti, pretože začne vyhadzovať inteligentných i schopných zamestnancov, a nahrádzať ich ľuďmi podobného razenia ako je on sám, resp. slepými, lojálnymi lokajmi, ktorí sa neštítia vykonať akékoľvek príkazy, len aby si udržali svoje miesto (volebné podvody, finančné machinácie, defraudácie peňazí, atď.). Ba čo viac, takýto nespôsobilí ľudia vo funkciách nebudú riešiť skutočné potreby občanov, ale hájiť len svoje osobné záujmy.

Ojedinelé nie sú ani prípady, keď niektorí primátori miest a starostovia obcí pravidelne porušujú uznesenia poslancov. Nie je im cudzie ani prekračovať právomoci verejného činiteľa.  Správajú sa ako malí bohovia, ako keby im dané mesto, či obec patrili. V tomto prípade by výrazne pomohol sankčný zákon, ktorý absentuje. Osobne by som obmedzila aj dĺžku pôsobenia činovníkov vo volených funkciách maximálne na dve volebné obdobia za sebou. O kreslo primátora, starostu či poslanca by sa následne mohli uchádzať až po vynechaní jedného volebného obdobia.  V neposlednej miere by sa mohli zaviesť aj elektronické voľby. Jednak by sa obmedzili volebné manipulácie, ušetrili v štátnej kase financie a zvýšila volebná účasť.

Každá samospráva môže fungovať efektívne, mali by ju však viesť odborníci, vyznajúci sa vo veciach verejných, spôsobilí na výkon takejto funkcie.

Autor: Marta Kanalová

Publikované 11. 1. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár