Partnerské projektové stretnutie Erasmus+ na ZŠ Š. M. Daxnera

Základná škola Š. M. Daxnera v dňoch 9. až 16. marca privítala veľmi vzácnu a hlavne početnú návštevu v rámci prebiehajúceho projektu Erasmus+ pod názvom Európske zdroje a výzvy – v minulosti, prítomnosti a v budúcnosti pod skratkou EURAC. Našu školu, mesto a krajinu navštívilo 19 hostí z Dánska, 7 hostí z Turecka, 10 hostí z Českej republiky a 8 hostí z Chorvátska, vrátane študentov a učiteľov. Príprava projektového stretnutia bola náročná pre žiakov aj učiteľov a myslíme si, že naši hostia mali veľmi bohatý, zaujímavý a podnetný program. Témou tohto stretnutia bola migrácia, utečenci, ako aj celková situácia v Európe. Keďže na Slovensku sa realizovalo posledné spoločné stretnutie pre žiakov z jednotlivých škôl, museli byť uskutočnené aj aktivity, v ktorých bola zhodnotená celá, takmer už dvojročná práca.

Na pôde našej školy sme 11. marca oficiálne privítali účastníkov projektu. Uvítací program sa niesol v duchu tematiky projektu. Súčasťou tohto programu boli aj tzv. ice breakers, zoznamovacie aktivity, ktoré ešte viac rozvíjajú kooperatívne a inovatívne riešenie zadaných úloh. Keďže my, Slováci, sme veľmi hrdí na naše zvyky a obyčaje, všetci účastníci mali možnosť realizovať sa vo workshope ľudových tradícií, kde si mohli vyskúšať hrnčiarstvo, pletenie biča, vyrábanie veľkonočných vajíčok, ale aj iné aktivity, ktoré v zahraničí nepoznajú.

V rámci ďalšieho programu všetci účastníci navštívili Košice, prezreli si najdôležitejšie pamätihodnosti a hlavne Židovské mesto a synagógu. V rámci histórie sme tiež navštívili kaštieľ Betliar, artikulárny drevený kostolík Hronsek, hrad Slovenská Ľupča a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Všetky tieto návštevy, samozrejme, museli byť v súlade so zameraním projektu. Niektoré témy boli mimoriadne náročné pre žiakov druhého stupňa základnej školy.

Mnohí z našich hostí ešte v živote nevideli sneh, hlavne tí zo vzdialenej časti Turecka, takže veľmi ocenili návštevu Vysokých Tatier, kde si prezreli Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Tiež ich zaujalo učenie sa ľadového hokeja na našom štadióne a stavanie snehuliaka, napriek tomu, že doma už privítali jar.

V utorok, 12.marca, všetkých účastníkov prijal na radnici mesta viceprimátor Ing. Ladislav Rigó. V rozhovore nám prezradil, že bol milo prekvapený počtom hostí, ktorí nás navštívili, úrovňou ich angličtiny a tiež otázkami, ktoré mu študenti položili. Neskôr program pokračoval interaktívnym workshopom v Gemersko-malohontskom múzeu, kde študenti v skupinách hľadali odpovede na otázky, ktoré boli zamerané na históriu mesta a expozície múzea.

Najdôležitejšou súčasťou programu boli však workshopy, ktoré prebiehali na pôde našej školy. Študenti prezentovali svoje vedomosti o migrácií na území jednotlivých krajín, ale aj o pohybe ich vlastných národov. Ďalšou témou bolo porovnanie kresťanstva a islamu, keďže jednou z partnerských škôl je aj škola z Turecka z mesta Antakya, blízko hraníc so Sýriou. Veľmi zaujímavé bolo sledovať video, v ktorom sa tureckí študenti rozprávali práve so spolužiakmi, ktorí museli zo Sýrie utiecť. Už pred týmto stretnutím si každá škola pripravila postery v programe Canva.com o pozoruhodných osobnostiach každej krajiny a počas workshopov študenti súťažili v kvízoch, ktoré boli na tieto osobnosti zamerané. Počas celého týždňa prebiehala práca na záverečnom produkte celého projektu, ktorým bude aplikácia zameraná na všetky témy, ktorými sa študenti zaoberali počas stretnutí. Odľahčením pracovného programu bolo turecké popoludnie dňa 14.marca 2019, kde si účastníci mohli vyskúšať prípravu typických sušienok Kömbe a výtvarnú techniku Kilim.

Posledný deň projektového stretnutia, 15. marec, mal tiež prínosný program. Najskôr študenti v zmiešaných skupinách pripravili plagáty o priebehu celého týždňa, čo zažili, videli, čo sa im páčilo a čo bolo pre nich podnetné. Ďalším výsledkom práce v skupinách boli pojmové mapy, v ktorých študenti rozoberali všetky témy, na ktoré bol projekt zameraný. V rámci práce s IKT každá skupina pripravila prezentáciu a krátky film o všetkých aktivitách tohto stretnutia. Veľmi zaujímavé boli prezentácie plagátov a filmov v triedach na vyučovacích hodinách anglického jazyka, kde žiaci našej školy mohli vyspovedať zahraničných študentov aj o tom, ako sa im u nás páčilo. V rámci lepšieho spoznania kultúry v poobedňajších hodinách členovia folklórneho súboru Háj učili účastníkov slovenské ľudové tance a pesničky a naši ôsmaci a deviataci predviedli ukážky spoločenských tancov z ich prvého plesu. Veríme, že študenti aj učitelia z partnerských krajín odchádzali domov s novými poznatkami, zážitkami a priateľstvami. Posledné stretnutie sa uskutoční v Chorvátsku v máji 2019. V rámci neho učitelia pripravia podklady pre záverečné správy pre národné agentúry, vyhodnotia priebeh celého projektu, vypracujú všetky potrebné podporné dokumenty a budú sa venovať aj možnej spolupráci v budúcnosti.

Sme radi, že sa toto projektové stretnutie uskutočnilo podľa vopred pripraveného programu, bolo úspešné a naplnilo vopred stanovené ciele. Veľká vďaka za pomoc a ochotu pri príprave programu, darčekov a za sponzorské dary patrí súčasným aj bývalým študentom a pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom ZŠ Š. M. Daxnera, rodine Hanovej, Renatke Galdíkovej, Phr. I. Šulkovej z Matice Slovenskej, folklórnemu súboru Háj, Sise Lašákovej, SlávkeM – handmade, Magduške Kantorovej, Danke Lentovskej, IK Cateringu s.r.o., Hotelu Zlatý Býk, BALEXu s.r.o., firme Polep.sk, spoločnosti RISO – R s.r.o., dopravnej agentúre Mbus, Dragon Taxi, Technickým službám mesta Rimavská Sobota, pracovníkom a vedeniu reštaurácií Pizzeria Palazzo, Zoraya, Salaš pod Maginhradom, Salaš Zbojská, Bašta BB, návštevníckemu centru Visit Košice a pracovníkom Múzea SNP v Banskej Bystrici, kaštieľa Betliar, kostolíka Hronsek, hradu Slovenská Ľupča a Gemersko-Malohontského Múzea v Rimavskej Sobote.

Mgr. Denisa Csanková, koordinátorka projektu EURAC

Zdieľajte článok

Pridaj komentár