PaedDr. Jaroslav Bagačka – kandidát na poslanca MsZ vo volebnom obvode 4 (Sídlisko Západ, Sôbotka, Kľačany)

Vážení občania, milí Rimavskosobotčania ! Asi sa zhodneme na tom, že žijeme opäť v zlomovom období. Prúd času je neúprosný a najmä „osmičkové“ roky prinášajú mnoho udalostí a dejinných zvratov.

Možno tohtoročné komunálne voľby nie sú dejinným zvratom, ale sú určite dôležité. Pre Slovensko, región, Rimavskú Sobotu. Žijeme totiž zvláštnu dobu. Na jednej strane prosperita, ekonomické úspechy, na druhej strane kríza hodnôt, nezamestnanosť, regionálne rozdiely. Najmä tie negatíva sa nás výrazne dotýkajú. Dotýkajú sa nás podobne ako ohrozenie demokratických princípov, mechanizmov, korupcia, vraždy novinárov a pod.

Isté však, popri spomenutom, je to, že môžeme slobodne voliť, vyberať si spomedzi našich obyvateľov primátorov, poslancov obecných zastupiteľstiev. Je to jeden z výsledkov revolúcie 1989, ktorá v tomto rozmere má určite sladké ovocie.

V tohtoročných komunálnych voľbách v našom historickom meste určite ide oveľa. Máme štyroch zaujímavých kandidátov na primátora a vcelku známych kandidárov na poslancov, ktorí tiež môžu byť začiatkom zmeny k lepšiemu, či pokračovania v kvalitných riešeniach. Určite sú tieto voľby novou nádejou.

Ja som sa tiež (a je to  zrejmé z týchto riadkov) rozhodol kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva vo 4. volebnom obvode (Sídlisko Západ, Sobôtka, Kľačany). Viedla ma k tomu úprimná túžba byť užitočný nášmu mestu, našej perle Gemera-Malohontu. Chcem využiť moje skúsenosti zo školstva, z práce v spoločenských organizáciách a tiež z dvojnásobného pôsobenia v MsZ (1990-1994, 2010-2014).

Za dôležité priority rozvoja mesta považujem:

– znovuvybudovať postavenie Rimavskej Soboty ako perly Gemera-Malohontu
– získať 1-2 strategické investície, posilniť zamestnanosť
– využiť projekty EÚ na rozvoj infraštruktúry, vzdelávania, zdravotníctva a pod.
– dôslednejšie ako doteraz uplatniť transparentnosť verejného obstarávania, dodržanie práva a zákonov
– koncepčne rozvíjať školstvo, racionalizovať ho, dať jednotlivým subjektom jasné zameranie, tvár, originálnosť
– vybudovať nové zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ktorí neustále pribúdajú, znovuoživiť poľnohospodárstvo a potravinárstvo, najmä pivovarníctvo
– urýchlene riešiť rómsku otázku na princípe rovnakej štartovacej dráhy i trate pre všetkých obyvateľov (práva i povinnosti)
– vyvíjať neustály tlak na vládu a ostatných kompetentných na zníženie regionálnych rozdielov (cesta R2, investície, pozitívna diskriminácia, nie malé sústa na prejedenie)
– ak namiesto pomoci mesta a regiónu príde z Bratislavy posmech, vytvoriť spolu s regiónmi stredu a výchovu Slovenska autonómne a samosprávne celky so zásadnými a radikálnymi požiadavkami
– na sídlisku Západ, Sobôtke a na Kľačanoch zabezpečiť dôstojnejší a slušný život občanom, zabezpečiť poriadok, kvalitné služby, zlepšiť čistotu, zabezpečiť fungovanie polície, zdravotníctva, nové športoviská (tenisové dvorce a pod.) , zveľadiť vybudované a zanedbané, skvalitniť osvetlenie najmä na Sobôtke (ale aj inde). Proste skvalitniť život ľudí, aby boli šťastní a spokojní

Je samozrejme veľmi ťažké čokoľvek sľubovať. Dá sa len mať priority. Bude tu primátor, nové  MsZ, snáď i nové koncepcie. Ja v prípade  zvolenia budem podporovať všetky rozumné návrhy, konsenzus na všetkých úrovniach. Hodnotovo sa hlásim k pravému stredu politického spektra, považujem sa za občianskeho kandidáta, ktorý sa vždy bude zasadzovať za hodnoty slobody, demokracie, ľudských práv. Určite tiež patrím k tým kandidátom, ktorí vyznávajú tradičné hodnoty morálky a rodiny. Keď sa tohto vzdáme- ako národ zahynieme.

V každom prípade však všetkých pozývam k voľbám. Vychutnajme si toto právo a slobodu. Zajtra totiž už môže byť neskoro.

PaedDr. Jaroslav Bagačka,
kandidát na poslanca MsZ volebný obvod 4 (Sídlisko Západ, Sôbotka, Kľačany)

 

 

Publikované 2. 11. 2018

Zdieľajte článok