Oslava sviatku Rómov v  komunitných centrách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zorganizovalo OZ Šanca pre Dražice, Komunitné centrum v Dražiciach a Komunitné centrum vo Vrbovciach za spolupráce  CVČ Relax v Rimavskej Sobote hudobný koncert pre širokú verejnosť. Podujatie sa konalo 8.4. 2019 v priestoroch CVČ Relax.

Na úvod sme našim účastníkom priblížili históriu Medzinárodného dňa Rómov. A tu je v skratke.

Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktorí sa  na svojom I. kongrese zišli zo 14 krajín sveta v dňoch 8.- 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne.  Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu – Internacional Romani Union (IRU) a Medzinárodnú rómsku úniu – Maškarthemutňi romaňi khetaňiben. Odmietli označenie cigán (Zigeuner, Gitanos, Gypsies) ako ne-rómske, ktorým ich označujú NE- Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) pomenovania Róm/Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu k Indii a prijali rómsku vlajku a hymnu. Je dôležité spomenúť, že pri zakladajúcom medzinárodnom rómskom kongrese v Orpingtone pri Londýne v roku 1971 bol aj náš rodák MUDr. Ján Cibuľa, ktorý pochádzal z Klenovca.

Našimi účinkujúcim v programe boli študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote . V ich podaní sme si mohli vypočuť krásne slovenské, rómske a maďarské melódie. Svojim hudobným a speváckym umením vytvorili nádhernú atmosféru, v ktorej sme sa ocitli my všetci a bez rozdielu národností sme vnímali len krásu hudobného umenia. Kultúra zbližuje všetky vekové hranice a národy.

Chceme sa poďakovať aj pedagógom zo ZŠ P. Kellnera Hostinského, ŠZŠ na ul. Bottovej a ZŠ s VJM na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote, že sa nášho podujatia zúčastnili.

Naše pozvanie prijali aj pracovníci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Rimavskej Sobote, čo si nesmierne vážime. Nezabudli sme ani na našich mladých študentov zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote a ich pedagógov. Naše kolegyne z komunitných centier pripravili na záver pre všetkých prítomných malé sladké občerstvenie . Zhodli sme sa na tom, že takéto umenie je nám blízke, vytvára priestor na vzájomný rešpekt a spoznávanie kultúr.

Medzinárodný deň Rómov sme si uctili so všetkou úctou.

Mgr. Alena Horváthová, odborný garant KC Dražice

Zdieľajte článok

Pridaj komentár