Najvhodnejšie vzdelanie na funkciu starostu obce, respektíve primátora mesta

Otázka najvhodnejšieho vzdelania pre starostov obcí a primátorov miest je vzhľadom na tisíce kompetencií, manažérske zručnosti a nevyhnutnú diplomaciu pomerne náročná. Združenie miest a obcí Slovenska zisťovalo, čo si o tom na základe dlhoročných skúseností myslia starostovia a primátori.

V prieskume odpovedalo 334 dlhoročných starostov a primátorov, ktorí zastávajú svoju funkciu minimálne tretie volebné obdobie. Majú tak dostatok priamych skúseností aj nadhľadu na to, aby objektívne posúdili otázku najprínosnejšieho vzdelania. V prieskume sme sa na nich obrátili s požiadavkou: „Vyberte najprínosnejšie/najvhodnejšie vyššie vzdelanie pre výkon funkcie starostu/primátora“. K dispozícii mali pomerne širokú škálu alternatívnych odpovedí, na ktoré reagovali nasledovne: „Nedá sa určiť najprínosnejšie vzdelanie – záleží na okolnostiach“, bol postoj, ktorý vyjadrilo 46,4 % respondentov. Podľa 17,4 % je vhodná verejná správa, technický odbor preferuje 9 % opýtaných. Ďalších 6,3 % si myslí, že najprínosnejšie/najvhodnejšie vzdelanie je ekonomické a rovnaké percento opýtaných si to myslí o práve. Celkovo 5,1 % dlhoročných starostov a primátorov si myslí, že žiadne špeciálne vyššie vzdelanie nie je potrebné. Sociológiu preferuje 0,9 %, politológiu 0,6 %. Najprínosnejšie/najvhodnejšie vzdelanie nevedelo posúdiť 4,2 % opýtaných.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár