V múzeu vydali katalóg k výstave o rómskom rezbárovi

Jedna z výstav, ktorá prebieha v týchto dňoch v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, predstavuje tvorbu rómskeho výtvarníka-rezbára Dezidera F ertőa. Pod názvom Dezider Fertő. Rómsky rezbár ju sprístupnili 25. októbra a potrvá do konca januára.

Ako informovala Ľudmila Pulišová, etnologička GMM, múzeum k výstave pripravilo aj rovnomenný katalóg, ktorý je zároveň súpisom zbierkových predmetov, plastík a reliéfov rezbára nachádzajúcich sa v súčasnosti vo fondoch troch múzeí. Autorkami katalógu sú Oľga Bodorová, riaditeľka GMM, a Ľudmila Pulišová. Pre záujemcov je dostupný v pokladni Gemersko-malohontského múzea, v cene 3 €.

Úvod katalógu je venovaný výtvarnému umeniu Rómov, ktorého dokumentovanie sa viaže už ku vzniku múzea v roku 1882. Podľa Pulišovej zbierky mapujúce rómsky výtvarný prejav v súčasnosti pozostávajú z množstva dokumentačných fotografií z regiónu Gemer-Malohont, z malieb, kresieb, rezbárskych či kováčskych plastík a reliéfov. „Následne sa čitateľ môže oboznámiť s biografiou D. Fertőa, či s udalosťami, ktoré mali v neskoršom období vplyv na jeho tvorbu, ako aj s námetmi a technikami, ktoré využíval,“ uviedla etnologička a dodala, že D. Fertő pracoval technikou vyrezávania do drevených soklíkov a reliéfov z lipového, alebo orechového dreva a pri svojej tvorbe zobrazoval námety s tradičného a súčasného života Rómov a Nerómov i cirkevné motívy. „Samotné dielo rezbára je v katalógu prezentované jednak prostredníctvom súpisu zbierkových predmetov nachádzajúcich sa vo fondoch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre a Muzea romské kultury v Brne, no i prostredníctvom fotografií 116 drevených plastík a reliéfov zo zbierok uvedených múzeí vystavených na výstave Dezider Fertő. Rómsky rezbár,“ priblížila.

„Veríme, že predkladaný katalóg poodhalí tvorbu rómskeho rezbára Dezidera Fertőa širokej vernosti a v ucelenej podobe podá svedectvo o plodnej tvorbe už nežijúceho rómskeho autora,“ uzavrela Pulišová.

Vydanie katalógu bolo realizované vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

-MF-
Zdroj: GMM

 

Publikované 19. 12. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár