MsZ: V školstve sa rysujú vyššie mzdy a prevádzkové financie?

Na ostatnom zasadaní mestského parlamentu poslanci zobrali na vedomie i Všeobecné záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 141/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2018, ktoré je v platnosti až do schválenia nového VZN.

Viacerí poslanci síce nechápavo pozerali na návrh, lebo vraj prečo je potrebné platné VZN brať na vedomie, ale nakoniec sa rozvinula medzi nimi aj „mikrofónová“ diskusia o stave súčasných platov v školstve v našom meste. Na otázku poslanca Samuela Urbana, že či hovoríme o pod- alebo o nadštandardných mzdách v Rimavskej Sobote, dostal odpoveď očividne odrážajúca smutnú realitu v školstve.

Tie totiž závisia od podielových daní štátu (ktoré ovplyvňuje najmä počet obyvateľov- u nás klesajúci, ale aj výška dotácie na jednu hlavu), ale aj od normatívu a počtov žiakov (pri prenesených kompetenciách) a ako aj od možností rozpočtu mesta (pri originálnych kompetenciách). Na ďalšiu otázku poslanca Viliama Vaša o čase prípravy rozpočtu mesta na budúci rok, poverený viceprimátor vedením školstva na MsÚ len neurčito prikývol. Je zrejmé, že rozpočtom na rok 2019 sa bude zaoberať len budúce zastupiteľstvo niekedy koncom decembra (v lepšom prípade). A tak je možné, že zvýšenie platov…

No nestrašme, lebo na druhú otázku toho istého poslanca o poskytnutí vládou sľubovaného 10-percentného nárastu miezd v školstve od 1.januára 2019, bola odpoveď už smutnejšia.  Totiž, príslušný zákon o novom katalógu pracovných činností a nových platových zaradení zamestnancov v školstve, vláda ešte stále neschválila! Darmo sa upratovačky, kuchárky a školníci tešili na 150-200 eurový nárast svojich podpriemerných platov…

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 4. 11. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár