MsZ: Pridali mimoriadne príspevky pre šport, kultúru a sociálne služby

V ostatej dobe  primátor Rimavskej Soboty vetuje aj uznesenia, ktoré sú podľa zákona úplne  v poriadku  a nie sú ani pre mesto zjavne nevýhodné. Tak prečo pozastavuje výkon uznesenia č.č.111/2018-mestského zastupiteľstva? V prípade dotácií pre šport, kultúru, sociálne služby by mohla kľudne znieť odpoveď: Lebo medveď….

Či iba z čižmy primátora trčí nacionalistická slama? Veď prečo by tak zdôrazňoval a čítal aj dvakrát (prvýkrát pri návrhu v septembri a druhýkrát teraz 31.októbra) zoznam odsúhlasených žiadateľov podľa VZN mesta? Isto nie pre to, že by títo žiadatelia boli podľa  zákonov či pre záujmy mesta „zjavne nevýhodné“ pre ich bohumilé činnosti. Očividne primátora pošteklila pod nos národná struna. Lebo prečo by skomolene čítal maďarské mená, napr. Občianskeho združenia Pósa Lajos Társaság a spol.?

Ešte šťastie, že väčšina poslancov pochopila (13), že primátor sa s nimi hrá na nepeknú hru nacionalizmu a ústami ďalšieho činiteľa vedenia mesta naznačuje, že VZN mesta sa „už niekoľkokrát nedodržalo“. Tak čo, aj teraz ho porušíme? Aj poslanec Samuel Urban naznačuje, že toto uznesenie treba potvrdiť, nakoľko žiadatelia riadne dodržali termíny VZN!  Medzi tými, ktorí boli pozorní a poznajú VZN mesta sú: V oblasti športu (Klub priateľov koní Kurinec € 500.-, Tenisová akadémia 600.-, Volejbalový klub Slovan 2.500.-, Kolkársky klub 1.000.-) a v oblasti kultúry, humanitárnej a sociálnej starostlivosti (už prv spomínané OZ Pósa Lajos 300.-, Spoločnosť RS a okolie-Rimaszombat és Vidéke PT. 1.200.-, Reformovaná kresťanská cirkev 1.100.-, Gemersko-malohontský muzeálny spolok 1.500.-). A tak zástupcovia občanov potvrdili svoje uznesenie pre uvedené subjekty 13 hlasmi ZA.

Na druhej strane táto väčšina snemovne pochopila, že v ďalším uznesení je možné udeliť dotáciu mesta aj pre „omeškané“ subjekty. A tak iným uzensneím schválili aj dotácie pre ďalších žiadateľov: OZ Spevácky zbor BONA FIDE € 500.-, Spevácky zbor Dúha 500 eur, Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 1.100.-, Rímskokatolícka cirkev- farnosť RS 1.100.-,Na svetové stretnutie mládeže- ta istá farnosť aj 300.-, Dom Matice slovenskej 500.- a Únia žien Slovenska- Okresná organizácia RS 1.000.-. Dúfajme len, že toto uznesenie už nebude „zjavne“ nevýhodné pre mesto či v rozpore so zákonom…

Záver posledného rokovania poslancov metského zastupiteľsva v tomto volebnom období patril interpeláciám a všeobecnej rozprave. Potom ich primátor pozval na slávnostný obed do Junior–komplexu Mladosť.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 6. 11. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár