Michal Kaliňák: Vo vedení mestských a obecných úradov potrebujeme zodpovedných a skúsených ľudí

Komunálne voľby pomaly klopú na dvere. V sobotu, 10. novembra budeme voliť starostov obcí, primátorov miest, ale aj poslancov. Predvolebná kampaň je v plnom prúde. Kandidátov vídať na bilboardoch, schránkových letákoch, niektorí organizujú aj akcie pre verejnosť. Ako si spomedzi nich vybrať takých, ktorí budú naozaj hájiť záujmy občanov? O tom sme sa pozhovárali s tajomníkom Rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michalom Kaliňákom.

Na čo by sa mali voliči zamerať pri výbere kandidáta na post starostu, primátora či poslanca?

Michal Kaliňák: V prvom rade by mali poznať ich osobný príbeh, aby si boli istí tým, že svoje dôležité právo rozhodovať o svojej obci či meste zverujú na najbližšie roky do rúk ľuďom, ktorí budú sledovať verejný záujem, ekonomickú stabilitu, rozvoj územia a oprávnené potreby obyvateľov. Vo vedení mestských a obecných úradov potrebujeme zodpovedných a skúsených ľudí, ktorí sa vedia orientovať v kompetenciách samospráv, v ich poslaní a zmysle samosprávy, a pritom poznajú komunálnu legislatívu a hľadajú kompromis medzi obmedzenými finančnými možnosťami samosprávy a potrebami jej obyvateľov.

Pred komunálnymi voľbami sa vyrojili aj kandidáti, ktorí nikdy v samospráve nepracovali, verejne sa neangažovali. Veľkolepou kampaňou sa pritom snažia získať voličov. Čo si myslíte o nich?

Michal Kaliňák: Je úplne legitímne uchádzať sa o volenú verejnú funkciu. Ale od toho nie je možné oddeliť skúsenosti a záujem o správu spoločných záležitostí. Preto pri každom kandidátovi by voliči mohli hľadať odpoveď na otázku: Čo ste pre mesto doteraz urobili, ako ste sa angažovali v miestnej komunite? Minimálne to bude určité sito, ktorým od kandidátov oddelíme tých, ktorí majú čo ponúknuť, od tých, ktorí skúšajú šťastie.

Mnohí kandidáti pred voľbami sľubujú aj veci, ktoré nemožno splniť? Na druhej strane nie každý volič má vedomosti o tom, ako fungujú obce a mestá. Priblížite nám v krátkosti, aké má kompetencie samospráva?

Michal Kaliňák: Filozofia miestnej územnej samosprávy je postavená na tom, aby volené orgány obce zabezpečovali všestranný rozvoj územia, a pritom prihliadali na oprávnené požiadavky svojich obyvateľov. Od toho sa odvíjajú kompetencie, počnúc schvaľovaním vlastného rozpočtu a všeobecne záväzných nariadení, vrátane daňových, ale aj územný plán ako základný územno-plánovací dokument, vrátane rozhodovania o kvalite a dostupnosti verejnoprospešných činností až po školstvo, výraznú časť sociálnych služieb, či šport a kultúru. Nakoľko miestna územná samospráva má na svojich pleciach viac ako 4 300 kompetencií je zrejmé, že ich vôbec nie je málo. Preto ich treba poznať a rozhodovať tak, aby obyvatelia cítili zodpovedné rozhodnutia a kvalitný život.

Čo by ste popriali voličom?

Michal Kaliňák: Aby výsledky volieb spojili znalosť, manažérske zručnosti a úprimnú snahu rozvíjať mestá a obce.

Ďakujem za rozhovor.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 9. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár