Poslanci Rimavskej Soboty prerozdelili financie materským a základným školám

Finančné prostriedky v celkovej výške 180-tisíc eur pre MŠ a ZŠ boli vyčlenené v rámci úpravy rozpočtu ešte na januárovej schôdzi.

Návrhom na prerozdelenie financií materským a základným školám sa
poslanci Rimavskej Soboty zaoberali na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh predložil viceprimátor Ladislav Rigó, ktorý je predsedom komisie školstva a kultúry. Celkovo poslanci rozdelili sumu vo výške 180-tisíc eur, ktorá bola schválená v rámci úpravy rozpočtu ešte na januárovej schôdzi MsZ.

Piatim základným školám bola prerozdelená suma v celkovej výške 80-tisíc eur. Najviac z tejto sumy, vyše 36-tisíc eur, dostala ZŠ P. Dobšinského. Škola za ne zakúpi traktorovú kosačku a opraví zatekajúcu strechu na druhom pavilóne. Z ostatných škôl dostala ZŠ Š.M. Daxnera 12-tisíc eur, ZŠ Hostinského vyše 8-tisíc, ZŠ Tompu 23-tisíc a ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste 800 eur. Riaditelia základných škôl požadovali vyše 200-tisíc eur.

Zo sumy 100-tisíc eur určenej pre materské školy dostala najviac MŠ na Rybárskej ulici. Poslanci jej schválili 36-tisíc eur. Škôlka z týchto peňazí opraví okná, kúpelne i sociálne zariadenia či zakúpi elektrickú trojrúru. MŠ Dobšinského dostala 30-tisíc eur, MŠ na Daxnerovej ul. 4-tisíc a MŠ Rimava 7-tisíc eur. Pre MŠ na Rožňavskej ul. bude suma upresnená po vypracovaní projektovej dokumentácie. MŠ na Dúžavskej ceste nebola podporená. 7 materských škôl žiadalo sumu v celkovej výške vyše 219-tisíc eur.

Architektonická súťaž, výmena svietidiel, predaj dreva

Rimavskosobotskí poslanci mali v programe utorňajšieho mestského zastupiteľstva celkovo 17 bodov. Zaoberali sa majetkovoprávnymi otázkami i správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v prvom polroku. Prelomili primátorove veto pri dvoch uzneseniach – o pasportizácii a výmene lokality pre priemyselný park. Prijali informatívnu správu o predaji dreva na pni a zároveň schválili predaj dreva pre víťaznú spoločnosť z Málinca v cene 318 500 eur.

MsZ poverilo mestský úrad na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na vypracovanie svetelno-technickej štúdie, dodávku a financovanie výmeny existujúcich svetelných bodov za novú LED technológiu a doplnenie verejného osvetlenia podľa požiadaviek štúdie. Ako sa v dôvodovej správe uvádza, správnou investíciou do obnoviteľných zdrojov energie, výmeny svietidiel za efektívne LED, optimalizovaním výroby teplej úžitkovej vody alebo vykurovania vo verejných budovách sa docieli radikálne zníženie prevádzkových nákladov, a tým aj šetrenie zdrojov z rozpočtu mesta. MsÚ bol poverený aj vypísaním verejnej spoločnej architektonickej súťaže pre dlhodobú koncepciu rozvoja mestskej záhrady a Kurinca v priebehu júna tohto roka. Oslovení majú byť aj študenti fakulty architektúry.

Po piatich hodinách poslanci prerušili rokovanie MsZ. Opäť sa zídu v utorok 4. júna o 14:00. Budú sa zaoberať financovaním futbalového štadióna či koncepciou rozvoja športu.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár