Mestské zastupiteľstvo: Netradičná diskusia na začiatku o bývalom internáte a futbale

Posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota v tomto volebnom období netradične najprv diskutovalo o bodoch programov. Presnejšie o vypustení obchodnej súťaže na predaj a rekonštrukciu internátu bývalého Domova mládeže na Školskej. Táto bezprecedentná diskusia, ktorá nemá oporu v Rokovacom poriadku, sa nakoniec natiahla na neuveriteľných 55 minút! Spustila ju procedurálna pripomienka poslanca Čemana na stiahnutie tohto bodu z programu rokovania.

Pred „diskusiou“ ešte poslanci schválili aj zloženie návrhovej komisie a zaujímavou perličkou je, že mala takmer zhodné zloženie, ako na prvom zasadaní MsZ pred 4 rokmi (Vaš, Zsóriová, Urban). Nasledoval poslanec Čeman, ktorý sa sťažoval aj na redakciu Gemerských zvestí, ktorá mu odmietla uverejniť jeho článok o jeho zápornom postoji voči predaju budovy bývalého Domova mládeže (Jeho článok nájdete: http://www.gemerland.sk/?p=73659).

Žiadal vysvetlenie od prednostu úradu Štefana Szántoa na takýto nedemokratický postup. Uviedol aj to, že samospráva by mala v internáte zriadiť domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. Na to primátor mesta odpovedal, že je to utópia a na túto predstavu mesto nikdy nebude mať peniaze. A dokonca tvrdil, že on zastavil presun psychicky narušených pacientov z Veľkého Blhu do tejto budovy.

I poslanec Róbert Kuvik v tejto „diskusii“ predniesol odmietavé stanovisko Výboru mestskej časti v blízkosti DM. Členovia žiadajú zvolanie verejnej schôdze o tejto veci. Zároveň, takisto žiadal stiahnuť tento bod z rokovania posledného zasadnutia MsZ.A pritvrdil slovami: Druhé Čierne mesto, tu nechceme mať! Na to primátor oponoval, že nejde o klasický predaj, ale o vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) s tým, že po rekonštrukcii budovy ju mesto odkúpi naspäť. S doplnkom, že je to nutné spraviť, lebo Domov mládeže bude chátrať ešte ďalšie roky, ak sa tento krok nespraví. Zastupiteľský zbor však uznal skôr argumenty poslanca Čemana a stiahol tento bod z rokovania.

Okrem toho, ešte aj poslanec Miroslav Bitala, inak konateľ MŠK, prispel k predĺženiu rokovacej drámy, nakoľko predložil návrh na zaradenie Zmluvy o spolupráce medzi Mestom Rimavská Sobota a Mestskou futbalovou akadémiou Rimavská Sobota. Pritom, pôvodne bolo na programe iba šesť bodov. A až po tomto sa hlasovalo o celom programe a zasadanie mohlo vecne začať o majetkovoprávnych otázkach.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ
Foto: Marta Kanalová

 

 

Publikované  31. 10. 2018

 

Zdieľajte článok

Diskusia

Pridaj komentár