Mesto podáva ďalší projekt na obnovu hradu. Vzniknúť by mohla unikátna vyhliadková veža

Fiľakovo ide podávať nový projekt na komplexnú obnovu hradu. O viac ako 400-tisíc eur sa bude uchádzať na Ministerstve kultúry SR. Projekt bude zameraný na obnovu častí stredného a horného hradu. Vďaka nemu by sa mohli sprístupniť ďalšie časti pamiatky, vzniknúť by mohla aj netradičná vyhliadková veža.

V decembri 2017 sa Fiľakovský hrad zaradil do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) s prioritou ochrany a obnovy. Vďaka tomu sa môže mesto, ako vlastník hradu, uchádzať o dotáciu na jeho komplexnú obnovu prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6, ktorý je určený len pre pamiatky na zozname.

„V obnove hradu, ktorý je našou pýchou, chceme neustále napredovať. Vďaka jeho zaradeniu medzi pamiatky s prioritou obnovy sa teraz môžeme uchádzať o väčšie balíky peňazí, než doposiaľ. Preto by mohla rekonštrukcia hradu postupovať rýchlejšie,“ vysvetlil primátor Attila Agócs. Projekt, ktorý samospráva podá v najbližších týždňoch, bude zameraný na obnovu stredného a horného hradu a sprístupnenie doteraz uzavretých častí pamiatky. „Doposiaľ máme projekt na revitalizáciu podhradia, ktorý zahŕňa aj obnovu a zastrešenie malej delovej bašty. Nový projekt bude na tieto práce nadväzovať.“

Na strednom hrade budú práce zamerané na odstránenie vlhkosti pivnice v tzv. zwingri. K tomu je však podľa predpokladovpotrebné odvodniť vyššie položené delové strielne, tzv. kazematy. Tie by mesto chcelo poich obnove a úprave terénu verejnosti sprístupniť.Preškárovať by sa v rámci projektu mala aj južná hradba hradu (medzi Perényiho a Bebekovou baštou), ktorá dlhodobo podlieha erózii spôsobenej vlhkosťou. Nové škárovanie, spolu s prácami na odvodňovacom systéme, by znamenali záchranu hradby, o ktorú sa mesto usiluje dlhé roky. V strednej časti hradu ďalej plánujú obnoviť drevené pódium a na 5. poschodí Bebekovej bašty by sa mali vytvoriť nové skladové priestory pre dočasné výstavy.

Na hornom hrade budú práce sústredené v dvoch lokalitách. Prvou sú pozostatky múrovnajstaršej časti hradu. V rámci Slovenska súunikátne tým, že sú vybudované z opracovaných románskych kvádrov. Zásahy vyžaduje aj tzv. Hajdúcka veža – obranná veža zo 16. storočia  s bývalou vstupnou bránou románskeho hradu. Podľa Eriky Anderkovej, vedúcej referátu stratégie a rozvoja mesta, je potrebné zakonzervovať múry veže, nakoľko z nich, najmä počas zimy, odpadávajú veľké kusy skál. Druhou lokalitou bude polkruhová (tzv. Hodinová) veža, ktorú chcú po prvýkrát sprístupniť verejnosti. Vzniknúť by k nej mal moderný prístup z kovových schodísk a roštov. „Bude to najvyšší sprístupnený bod na hrade a vznikne tu unikátna nezastrešená vyhliadková veža. Ako zábradlie chcemepri nej využiť už existujúci hradný múr,“doplnila.

V prípade úspešnosti projektu by malipráce prebiehať v rokoch 2020 a 2021. Samospráva naň od ministerstva bude žiadať viac ako400-tisíc eur, ktoré bude spolufinancovať piatimi percentami.

Zdroj: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

 

Publikované 5. 2. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár