Marta Kanalová- kandidátka na poslankyňu vo volebnom obvode č. 1 (Staré mesto-Chrenovisko-Vyšná Pokoradz)

Vždy som sa zaujímala o veci verejné. Ako novinárka sa roky venujem najmä občianskym témam. Asi pätnásť rokov som pôsobila ako redaktorka v redakcii Gemerské zvesti, zastávala som aj funkciu šéfredaktorky, od roku 2006 vediem vlastné internetové noviny Gemerland.sk.

Mnohé problémy sa aj vďaka medializácii pohli dopredu. Niekedy to však bolo zdĺhavé. Aj preto som sa rozhodla, že v komunálnych voľbách budem kandidovať ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote vo volebnom obvode č. 1 (Staré mesto-Chrenovisko-Vyšná Pokoradz), aby som v prípade zvolenia mohla problémy a požiadavky občanov priamo prenášať v snemovni, a tým ich účinnejšie riešiť.

Moje priority vo volebnom obvode č. 1:

1.Apelovať na vedenie mesta, aby sem prišli investori a znížila sa nezamestnanosť
2.  Oprava chodníkov vo volebnom obvode č. 1
3. Vybudovanie chodníka pri parkovisku na Jánošíkovej ulici
4.Bezpečnosť seniorov, posilniť policajné pešie hliadky, najmä vo večerných hodinách
5.Znížiť poplatky a dane za psov i smeti

Kandidujem s podporou koalície Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity- Magyar Közösség Pártja. Ďakujem za Vašu dôveru.

Marta Kanalová, kandidátka na poslankyňu MsZ

MARTA KANALOVÁ – az 1 számú választókörzet képviselőjelöltje

Tizenöt évig dolgoztam a Gemerské zvesti újságnál, mint szerkesztő. A 2007-2008 és 2011-2012 években, mint főszerkesztő. Később a Gemerské zvesti és Gömöri Hírlap vezetésével is meg voltam bízva. 2006 óta saját internetes újságot vezetek www.gemerland.sk néven.

Különösen érdekel a polgári ügyek és problémák megoldása. Ezért döntöttem úgy, hogy a helyhatósági választásokon jelöltetem magam a városi képviselő testületbe, a Kereszténydemokrata és a Magyar Közösség Pártja képviseletében.

Jövőbeli prioritásaim az 1 számú választókörzetben:

1.Felhívni a város vezetőségének figyelmét  az új munkalehetőségek teremtésére
2.Járdák karbantartása, felújítása és javítása a körzetben
3.A postai parkolónál a Jánosík utcán- járda kiépítésének indítványozása
4.Az idősek biztonsága, a városi rendőri őrjárat megerősítése az éjszakai órákban
5.A kutyadó és hulladék kihordási díj csökkentése városunk területén.

Bizalmukat előre is köszönöm.

Marta Kanalová

 

 

Publikované 4. 9. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár