Lučenec: Aktivity v kultúrnych inštitúciách pripomínajú minulosť mesta

Mesto Lučenec bolo v minulosti domovom viacerých významných umelcov, úspešných výrobných podnikov a v neposlednom rade aj vplyvnej židovskej komunity. Všetky tieto oblasti formovali vývoj mesta, jeho smerovanie a jeho postoj k vlastnému historickému a kultúrnemu dedičstvu. Práve to sa rozhodlo mesto uctiť novými interaktívnymi prvkami v Synagóge a v Mestskom múzeu Lučenec v budove Radnice. Podpora kreativity, interaktivity a zážitkov aj formou využitia moderných technológií v kultúrnych inštitúciách je trendom, ktorý Banskobystrický kraj bude podporovať aj v záujme zvyšovania popularity múzeí aj galérií.

Rozpočtová organizácia LUKUS realizovala v Synagóge v Lučenci projekt Informačný panel, v rámci ktorého návštevníkom sprístupnili interaktívnu obrazovku, ktorá obsahuje 3D model a komplexné informácie o tejto národnej kultúrnej pamiatke. Prehľadné menu umožňuje voľbu audio sprievodcu a textové popisy jednotlivých zaujímavých častí stavby v rôznych jazykoch. Pre zahraničných turistov je k dispozícii anglická a maďarská jazyková verzia. Cieľom interaktívneho panelu je priblížiť návštevníkom históriu tejto neologickej stavby, ktorá bola dlho chátrajúcou pamiatkou. Mesto sa do jej rekonštrukcie pustilo v roku 2015 a dnes je táto národná kultúrna pamiatka jednou z jeho dominánt a vyhľadávaným kultúrnym stánkom.

V Mestskom múzeu Lučenec zase vytvorili priestor na pripomenutie si slávnej priemyselnej minulosti mesta. Prostredníctvom magnetického puzzle môžu návštevníci spoznávať diela z Rakottayho a Sternlichtovej smaltovne v Lučenci. Na magnetických puzzle sú vyobrazené 4 symboly tejto smaltovne: , smaltovaný džbán zo Sternlichtovej smaltovne, ktorý je aj reálnym exponátom v múzeu, obraz prvej maďarskej smaltovne, ktorá sa nachádzala práve v Lučenci, zátišie z výrobkov z Rakkottayho smaltovne a ako posledné, obraz zamestnancov zo spomínanej smaltovne.

Okrem magnetických puzzle pribudli v Mestskom múzeu Lučenec aj interaktívne kocky, na ktorých sú vyobrazené diela Františka Gyurkovitsa, ktorý je vnímaný ako maliar Lučenca a Novohradu. V období rakúsko-uhorskej monarchie bol Gyurkovits uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v období prvej Československej republiky ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, keď už bol v pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska. Vďaka kockám je návštevníkom umožnené spoznať jeho diela netradičným spôsobom –  jednotlivé obrazy si sami vyskladajú z kociek. Medzi najobľúbenejšie motívy tohto maliara patria žánrové obrazy, portréty a krajiny, ktoré zavedú diváka do zákutí starého Lučenca, parkov, trhov a jarmokov. Aj tieto motívy možno na kockách nájsť.

„Cieľom ďalšieho realizovaného projektu s názvom Zoznám sa je dopĺňanie stálych expozícií Mestského múzea Lučenec v budove Radnice a sprístupňovanie jeho zbierkových predmetov netradičnou formou pre návštevníkov z radov žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Tvorivou a edukatívnou formou im priblížime jedinečné expozície Rakottyayho a Sternlichtovej smaltovne a tiež stálu expozíciu venovanú lučeneckému maliarovi Františkovi Gyurkovitsovi. Veríme, že návšteva u nás v nich zanechá pozitívny dojem a radi navštívia naše múzeum opäť,“  uviedol riaditeľ rozpočtovej organizácie LUKUS Mgr. Tomáš Belko.

Tieto projekty bolo možné zrealizovať vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. vo výške 8 130 Eur a oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. “Každý inovatívny a zaujímavý projekt je prínosom pre návštevníkov, ktorí môžu netradičnou formou spoznávať a objavovať veci, ktoré dovtedy možno nepoznali. Sme radi, že realizácia týchto projektov sa podarila a že približujú jedinečnú históriu Novohradu opäť o niečo zaujimavejšie a kreatívnejšie,“ uviedla Zuzana Krištofíková, výkonná riaditeľka tejto organizácie:

Slávnostné otvorenie Infopanelu v Synagóge ako aj projektu  „Zoznám sa“  inovatívne kocky a puzzle sa uskutočnilo 10. októbra 2019  v Synagóge a v priestoroch Radnice v Lučenci za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera, ktorý k projektu uviedol: „Nič nenahradí na vlastné oči vidieť umelecké dielo či zažiť prírodu. Moderné technológie dnes ale dokážu sprostredkovať aj pohľady a vizualizácie, ktoré by inak ľudské oko neuvidelo. Verím, že tieto pomôcky pomôžu zachovať v návštevníkoch dojem z prebiehajúcich aj budúcich výstav“.

Interaktívne a edukatívne prvky dopĺňajú bohaté a zaujímavé expozície Mestského múzea Lučenec. Okrem expozície venovanej Františkovi Gyurkovitsovi a smaltovniam sú tú prezentované aj témy ako meštiansky interiér a životný štýl stredoeurópskej spoločnosti v 19. storočí, ale aj iná slávna výrobná minulosť mesta – textilka Poľana Opatová a nábytkárstvo Mier. Ako uviedla Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea v Lučenci, všetky exponáty v ich mladom múzeu sú originálne kúsky. „Veľa predmetov nám darovali obyvatelia mesta, niektoré máme len vypožičané od ľudí alebo od iných kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,“ priblížila a dodala, že expozície sa viažu k minulosti mesta Lučenec, ktorú sa snažia takýmto spôsobom pripomínať.

Gemerland

Zdroj: Zuzana Jóbová, Rozvojová agentúra BBSK, n.o

Zdieľajte článok

Pridaj komentár