Komisia prevencie kriminality o futbale

Znie to zvláštne, ale naozaj nejde o nejaký kriminálny čin na futbalovom zápase. To len primátor mesta sa rozhodol zmyť zo seba zodpovednosť za takmer ročné vajatanie- pri „úspešnom“ postupe pre vyše 4-miliónovú investíciu do sobotského futbalu. 

A tak rozosiela líbesbrífy po komisiách, aby ich členov zamestnal čítaním skoro polročného návrhu zmluvy o spolupráci medzi Mestom Rim.Sobota a BorsodsportInvest (BSI). A to už pri vyše 5-krát odhlasovanej deklarácii MsZ!

Čo také je teraz súrne, že primátor žiada o mimoriadne zvolanie rokovaní mestských komisií? A doteraz mal na to čas? Lebo komisie nezaťažoval nejakými čítaniami. A už nehovoriac o tom, že mal rok na to, aby pripravil (spolu i s investorom) spoločné návrhy zmlúv. A to napriek niekoľkým rokovaniam v Budapešti, Komárne či Košiciach a viacerým ústupkom maďarskej strany BSI. Ale nič také nepripravil!

Žiaľ, pravdu bude mať nielen Attila Domik, ale aj väčšina športových priaznivcov, trénerov, rodičov a triezvych občanov mesta. Tí totiž jasne vidia, že kto tu zavádza (napr. tvrdením o doručení návrhu Zmluvy o spolupráci v septembri- keďže poslanci videli už takýto návrh na jar 2018). Ako aj fakt, že žiadna z ústne dohodnutých ústupkov BSI sa nenachádza v tejto „septembrovej“ verzii! Naozaj, je zaujímavé a priam geniálne, ako sa dokáže primátor vyšmyknúť spod zodpovednosti –nepripravením spoločne dohodnutého návrhu založenia a fungovania MFA- už takú dlhú!

A aj tento spôsob klamania celkom nezorientovaných komisií telom je priam ukážkou, ako sa dajú veci vytrhnúť z kontextu rokovaní a vrhnúť zlé svetlo minimálne na BSI. Túto falošnú kartu: Ja chcem akadémiu, to oni nechcú! už vyskúšal 12.augusta aj na poslancoch a väčšina mu na to aj naletela (zdržaním sa hlasovania pri prelamovaní jeho veta, keď nepochopili, že to mali zo zásady odhlasovať, aby mu nedali zámienku na trápne tvrdenie o „zodpovednosti“ komisie, resp. poslancov! A tak naskočili na jeho rolovaný smeč…

Teraz to znova skúša cez komisie MsZ pretvárkou záujmu o futbalovú akadémiu: Ale veď viete, návrh je zlý! Tu sa však nemýli, ten aprílový návrh bol naozaj zlý. Ale prečo ho primátor predkladá v septembri? Nemal už náhodou ústupky BSI pretaviť do úplne nového návrhu a predložiť na hlasovanie do mestského parlamentu? Má primátor naozaj úprimný záujem o založenie MFA a rekonštrukciu štadiónu zo zahraničnej dotácie? Každý si na otázku zodpovie sám…

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 24. 9. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár