Informačné poradenské centrum Rómov v Rimavskej Sobote zrealizuje medzinárodnú mládežnícku výmenu

V dňoch 15. až 20. júla bude prebiehať medzinárodná mládežnícka výmena pod názvom “ Keď vyrastiem…“, ktorej sa zúčastnia mládežnícke organizácie z Rumunska, Macedónska, Maďarska a zo Slovenska vo veku od 17-24 rokov. Miestom konania bude v Rekreačné stredisko Obručná  Hotel  La Perla.

Témou mládežníckej výmeny bude príprava rómskej mládeže na zaradenie na trh práce. V rámci našej práce s mládežou na lokálnej úrovni sme identifikovali konkrétne potreby komunity, a tými sú potreba lepšej prípravy, ako aj pomoc pri príprava rómskej mládeže uplatniť sa na trhu práce.

Ako sa vysporiadať  s prejavmi diskriminácie, s ktorými sa, žiaľ, často stretávajú a to nielen naši účastníci, ale aj  naši partneri v tejto výmene, ktorí vnímajú pomerne frekventovanú diskrimináciu. Našou motiváciou je výmena skúseností medzi organizáciami, ktoré majú veľmi podobné zameranie, a stretávajú sa obdobnými problémami pri každodennej práci s mládežou.

Zámerom tejto mládežníckej výmeny bude preto zvýšiť povedomie a preskúmať rozličné formy diskriminácie v profesijnej oblasti, ako aj zdieľať dobré príklady z praxe, ako sa tomuto negatívnemu fenoménu vyhnúť, predchádzať mu, resp. naň adekvátne reagovať.

Cieľom projektu je zvýšiť uplatnenie účastníkov tejto výmeny, a to mladých ľudí, z ktorých je polovica z rómskych komunít, na trhu práce, a to prostredníctvom aktivít na podporu ich sebavedomia, rozvoj ich praktických a prierezových zručností, ako aj motiváciou k podnikavosti.

Taktiež chceme docieliť zvýšenie ich povedomia o rozličných nástrojoch a programoch, ktoré môžu využiť na zvýšenie šancí uplatnenia na trhu práce, vrátane programu Erasmus+.

Toto všetko sa môže zrealizovať len  vďaka finančnej podpore ERASMUS + pre oblasť mládeže a športu.

Gemerland, Zdroj: Informačné poradenské centrum Rómov v Rimavskej Sobote

Zdieľajte článok

Pridaj komentár