Foto: Prebiehajú komunálne voľby

Dnes, 10. novembra 2018 sa o 7.00 hod. ráno otvorili volebné miestnosti. Na celom Slovensku prebiehajú komunálne voľby. Výnimkou nie je ani Rimavská Sobota, kde je päť volebných obvodov.

Účasť v meste je zatiaľ dobrá, chodia voliť najmä starší ľudia. Pred volebnými miestnosťami možno nájsť aj pozorovateľov anketárov, ktorí robia povolebné prieskumy preferencií a postojov voličov. Na nerušený prebeh volieb dohliadajú aj štátni a mestskí policajti.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.  Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti musí preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Ľudia s vážnymi zdravotnými problémami. Tí môžu požiadať o to, aby za nimi prišli členovia komisie s prenosnou urnou. Aj oni sa však musia nachádzať na mieste svojho trvalého pobytu.Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 hod.

Prinášame vám aktuálne fotografie z atmosféry prebiehajúcich komunálnych volieb v Rimavskej Sobote. Všetko o voľbách nájdete na http://www.volbysr.sk/sk alebo https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky

Autor: Marta Kanalová

 

 

Publikované 10. 11. 2018 o 13,10 hod.

Zdieľajte článok

Pridaj komentár