Fiľakovo: Námestie pred kostolom po novom zdobí aj bronzová busta grófa

Ľudí prechádzajúcich Koháryho námestím víta už niekoľko dní nová atrakcia. Bronzovú bustu grófa Štefana Koháriho II. odhalili počas osláv Palóckych dní. Za vznikom sochy stojí miestne občianske združenie Koháry.

Ako priblížil jeho predseda Ladislav Estefán, myšlienka vznikla počas členskej schôdze pred dvomi rokmi. „V diskusii člen predsedníctva Vince Erdős poukázal na to, že síce máme Koháryho námestie pred kostolom, ale chýba tam socha grófa, a že OZ Koháry by sa mohlo stať iniciátorom myšlienky ju tam postaviť,“ priblížil predseda s  tým, že na schôdzi tento zámer rovno aj odsúhlasili. Nakoľko združenie nemalo dostatok peňazí, rozhodli sa usporiadať verejnú zbierku a  zaregistrovali sa aj na získanie 2 % z daní. Zbierka prebiehala od júla 2017 až do februára 2019. Členovia chceli na námestí pôvodne postaviť bronzovú sochu Koháriho v životnej veľkosti. „Podľa cenových ponúk by však stála od 20- do 60-tisíc eur, a  to bez ďalších výdavkov na betónový základ, žulový podstavec a  podobne. Bolo jasné, že toľko prostriedkov sa nám nepodarí získať,“ vysvetlil Estefán s  tým, že myšlienky prejaviť úctu grófovi sa vzdať nechceli, preto zvolili kompromis v podobe busty. „Členstvu sme premietli fotografiu reliéfu grófa od sochárky z Maďarska Györgyi Lantos. Prevedenie reliéfu sa im páčilo, preto sme nadviazali so sochárkou kontakt.“

Na projekte pracovalo všetkých vyše 60 členov združenia, ktorí so zbierkou pomáhali. „Pomáhali aj nečlenovia, ktorí prispeli do verejnej zbierky alebo poukázali na tento účel 2 % svojej dane. Všetkým za to patrí vďaka,“ dodal. Z  predaja suvenírových kartičiek a z verejnej zbierky sa združeniu podarilo vyzbierať vyše 1800 eur. Samotná busta stála 4100 eur, zvyšok preto muselo združenie doplatiť z vlastných Námestie pred kostolom po novom zdobí aj bronzová busta grófa prostriedkov. Žulový podstavec za približne 1800 eur zafinancovala samospráva. „Zvyšné náklady ako betónový základ, terénne úpravy či prepravu podstavca uhradilo združenie zo svojich zdrojov,“ doplnil.

Podľa Estefána je busta posledným počinom združenia a  akousi pamiatkou na jeho činnosť. „Vzhľadom k tomu, že naše členstvo je prestarnuté a mnohí sa už napriek záujmu fyzicky nevedia zapojiť do našich aktivít, pričom mladá generácia neprejavuje záujem, rozhodli sme sa činnosť OZ Koháry ku koncu roka ukončiť,“ uzavrel.

Štefan Kohári II. sa narodil 11. marca 1649 a  umrel 29. marca 1731. Bol básnikom, poľným maršalom, krajinským sudcom a posledným hradným kapitánom Fiľakovského hradu. Stal sa ním už ako 15-ročný, po smrti svojho otca, ktorý padol na bojisku. Počas života neochvejne podporoval Habsburgovcov a rekatolizáciu, bol obávaným protitureckým bojovníkom a výrazne ovplyvnil aj život vo Fiľakove. Podporoval rozvoj vedy a vzdelanosti, v meste dal postaviť dnešný katolícky kostol.

Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta

Zdieľajte článok

Pridaj komentár