Fiľakovo: Koncertnej sále chcú prinavrátiť jej historického ducha

Nenápadná budova na Koháryho námestí prejde veľkou obnovou. Koncertná sála, ktorá má viac ako sto rokov, bola prvým kultúrnym stánkom v meste. Počas socializmu bola prispôsobená vtedajším potrebám a stratila svoj niekdajší historický ráz. Vedenie mesta sa rozhodlo vrátiť jej pôvodného ducha.

Mnohí Fiľakovčania nevedia, že budova koncertnej sály bývalej ZUŠ má za sebou pozoruhodnú históriu. Postavili ju v prvých rokoch 20. storočia, je staršia ako samotná radnica. „Bola pôvodnou budovou Fiľakovského katolíckeho čítacieho a tovarišského spolku a tiež prvým kultúrnym domom v meste. Počas prvej svetovej vojny slúžila ako ošetrovňa zranených,“ priblížil primátor mesta Attila Agócs. Do roku 1936, kým nepostavili prístavbu k redute Vigadó, bola jedinou divadelnou sálou v meste. Počas nedávnej minulosti slúžila ako koncertná sála základnej umeleckej školy, ktorá na Koháryho námestí sídlila do roku 2015. „Počas bývalého režimu stratila historického ducha a chátrala. S jej postupnou obnovou sme začali už pri výstavbe mestskej tržnice, ktorá je situovaná za sálou. Zbúrali sme prístavbu, ktorá slúžila v minulosti ako škôlka, vybudovali sme sociálne zariadenia a zateplili sme vnútornú stranu fasády,“ povedal primátor. 

Samospráva sa rozhodla, že v obnove budú pokračovať a navrátia budove svoj historický ráz. Podľa predbežných plánov do nej zainvestuje približne 65-tisíc eur. Z nich 12-tisíc chce získať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny LEADER, do ktorej sa zapojí v priebehu nasledujúcich týždňov. „Z dotácie chceme zatepliť zvyšnú časť fasády izoláciou z minerálnej vlny a vrátime na ňu aj historické šambrány a dekoračné prvky medzi okná. Použijeme historické omietky. Vybudujeme tiež drevené vstupné dvere z Koháryho námestia a vymeníme dvere zo strany tržnice,“ vymenoval. Z vlastných prostriedkov samospráva zrealizuje podrezanie stien, položia nové odizolované podlahy, obnovia vnútorné omietky aj s maľovkami, upravia elektroinštaláciu. „Upravíme tiež rímsy a žľaby na streche, jej plechy dostanú nový náter. Bleskozvod sme už namontovali a vykurovanie sme obnovili tiež v rámci výstavby tržnice,“ doplnil na záver.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta

Zdieľajte článok

Pridaj komentár