BBSK založil poľnohospodársky sociálny podnik

Banskobystrický samosprávny kraj schválením v zastupiteľstve BBSK založil Agro-drevinový ekosystém BBSK, druhý sociálny podnik vo svojej réžii. Nachádzať sa bude v obci Rovňany v okrese Poltár. Postupne dá prácu 20 – 25 ľuďom.

Agro-drevinový ekosystém BBSK je oficiálny názov druhého sociálneho podniku v réžii Banskobystrického samosprávneho kraja a Rozvojovej agentúry BBSK.  Sociálny podnik dá prácu uchádzačom znevýhodneným na trhu práce, zabezpečí prax študentom blízkej strednej školy a úrodu využijú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Pestovanie cesnaku, ovocinárstvo aj včelárstvo a postupne výroba produktov

Agro-drevinový ekosystém BBSK bude pôsobiť v okrese Poltár v obci Rovňany a hospodáriť bude na pôde, ktorú má dlhodobo v nájme Spojená škola Poltár v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Po začatí fungovania sa bude uchádzať o štatút registrovaného sociálneho podniku podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, a bude napomáhať získavaniu pracovných návykov, zvyšovaniu zručnosti a osobnostných kompetencií dlhodobo nezamestnaných s cieľom ich postupného plynulého prechodu na trh práce.

Sociálny podnik bude zameraný na pestovanie cesnaku, pestovanie drevín, ovocinárstvo a chov včiel s následnou distribúciou produkcie do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prvý krokom pred spustením sociálneho podniku bol audit stromov v ovocnom sade pôvodne s 1300 stromami.

Sad vysadili pred sedemdesiatimi rokmi s pôvodnými odrodami jabĺk a hrušiek. Kedysi v ňom fungovala aj šľachtiteľská stanica. Posledných 20 rokov sa o tento sad ale nikto nestaral, čo sa podpísalo mnohými škodami na takmer polovici stromov. V rámci spolupráce so Strednou odbornou školou v Želovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK odborník Milan Dugovič urobil audit všetkých stromov. Postupne navrhol náhradnú výsadbu, najlepšie drevinami, ktoré nepotrebujú žiadnu chemickú ochranu či manuálnu závlahu, z čoho vychádza posilnenie orechu.

Po začatí fungovania v sociálnom podniku nájdu prax žiaci školy. „Táto investícia do rozbehu niečoho tak unikátneho na Slovensku ma nesmierne teší. Ide o investíciu do pôdy, do domácej produkcie, do ľudí v našom kraji aj do žiakov v našich školách. Keď si zoberieme, že vypestovanú úrodu budú ešte aj zužitkovávať zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, kraj tým v istej miere šetrí, a zároveň do škôl či domov sociálnych služieb posiela produkty, ktoré by inak kupoval od dovozcov,  ktorých často nepoznáme,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. 

V roku 2019 sociálny podnik plánuje zamestnať troch ľudí z radu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a začne pestovaním zimnej odrody cesnaku. Postupne pribudne ovocinárstvo, chov včiel a pestovanie drevín, neskôr plánujeme vyrábať aj produkty. Tak pribudnú aj ďalšie pracovné príležitosti. Keďže ide o prvý agro – drevinový ekosystém na Slovensku, odborne plánuje spolupracovať s Národným lesníckym centrom na pestovaní drevín, Stredná odborná škola Želovce bude odborným garantom pre ovocinárstvo, Spojená škola Poltár bude odborne zastrešovať pestovanie zeleniny a Stredná odborná škola Bánoš bude odborne garantovať chov včiel.

Na rozbehnutie sociálneho podniku poslanci Zastupiteľstva schválili 74 tisíc eur z rozpočtu BBSK, ktoré budú odčítané z rozpočtu vyčleneného pre Rozvojovú agentúru. Suma 30 000 eur je vyčlenená ako základné imanie sociálneho podniku.

Krajský stavebný sociálny podnik

Krajský stavebný sociálny podnik od 1. júna 2019 získal štatút registrovaného sociálneho podniku od ministerstva práce a stal sa Integrovaným sociálnym podnikom. Aktuálne zamestnáva 15 zamestnancov, najmä z radov dlhodobo nezamestnaných a k máju tohto roka zrealizoval zákazky v celkovej sume viac ako 131-tisíc eur. Išlo predovšetkým o menšie stavebné práce, napríklad rekonštrukcie sociálnych zariadení, kuchyne či vytvorenie bezbariérových prístupov pre školy či domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Zdroj: BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár