AMAVEŤÁCI navštívili rimavskosobotskú hvezdáreň

Rok 2019 je v oblasti vedy, kozmonautiky a astronómii mimoriadne významný. Veľa udalostí, ktoré si tento rok pripomíname aj v našom AMAVET klube 844 – Legomaster, ktorý pracuje pri ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote už devätnásť rokov  podstatne zmenilo beh našich dejín.

Rok 2019 bol vyhlásený za Medzinárodný rok periodickej tabuľky chemických prvkov IYPT 2019, nakoľko sme si v tomto roku pripomenuli  150. výročie jej „zrodu“. Pokladá sa za jeden z najvýznamnejších úspechov vo vede, pretože zachytáva podstatu nielen chémie, ale aj fyziky, biológie, astronómie a iných prírodných vied . V roku 1869 ju zostavil významný ruský fyzik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, ktorý vyslovil myšlienku „Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov“.

Slovensko spomína však aj na prácu svojho slávneho rodáka vedca – astronóma, diplomata a politika, generála Milana Rastislava Štefánika. Tento rok sme si deťmi nášho klubu  pripomenuli sté výročie úmrtia tejto legendy našich dejín, ktorá sa presadila svojimi odbornými poznatkami vo vedeckých kruhoch, ale tiež sa významnou mierou zaslúžila o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.

24. októbra členovia našich krúžkov Dúháčik, Zvedavci i Legomaster1 navštívili našu Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, aby získali ďalšie zaujímavé poznatky.  Pútavým rozprávaním pani Kataríny Kerekešovej odbornej pracovníčky hvezdárne sa ocitli ako kozmonauti  v roku 1969 na inom vesmírnom telese – Mesiaci  v úlohe mesačného stroskotanca, kde sa mohli dobrovoľne otestovať, ako by  si poradili s obmedzenými technickými užitočnými i neužitočnými prostriedkami, ktoré im mali poslúžiť na 300 km ceste v tom, aby sa dostali k materskej lodi a tak si zachránili život.

Testom stroskotanca NASA sme si pripomenuli 50. výročie pristátia prvých ľudí v Mori pokoja na Mesiaci. To ako sa 20. júla 1969 nohy Neila Armstronga  zaborili do mesačného regolitu a navždy tam zanechali stopy  ľudskej vzdelanosti, zručnosti, ale aj odvahy a túžby posúvať horizonty neznámeho.                    

Museli sme sa však vrátiť  o pár rokov späť do roku 1961 kedy to všetko začalo. Prezident John F. Kennedy v máji 1961 vyhlásil v prejave o stave Únie pred americkým Kongresom vetu, ktorá zmenila dejiny Verím, že tento národ by si mal stanoviť ako svoj cieľ pristátie človeka na Mesiaci a jeho bezpečný návrat na Zem pred koncom tohto desaťročia“.

A podarilo sa. Milióny ľudí sa zhromaždili pri televíznych prijímačoch, aby s úžasom sledovali ako astronauti Neil Armstrong, a Edwin „Buzz“ Aldrin  zostupujú na povrch Mesiaca, pokiaľ Michael Collins krúžil vo veliteľskom module Columbia okolo Mesiaca. Slávnou sa stala prvá Armstrongova veta: „Je to malý krok pre človeka , ale veľký skok pre ľudstvo“.  Na lunárnom module bola doska s nápisom : „V júli 1969 po Kristovi stáli na tomto mieste ľudia z planéty Zem po prvýkrát. Prišli sme v mieri v mene celého ľudstva“. Medzi predmetmi ponechanými na mesačnom povrchu bolo aj posolstvo dobrej vôle zo 73. krajín.  

Emblém misie Apolla 11 znázorňoval orla bielohlavého vznášajúceho sa nad povrchom Mesiaca so Zemou v pozadí, ktorý drží v pazúroch olivovú ratolesť – symbol mierumilovnosti výpravy. Pôvodne mal orol držať ratolesť v zobáku, ale vedenie NASA usúdilo, že prázdne orlie pazúry vyzerajú priveľmi uchvatiteľsky a tak ratolesť umiestnili do nich. Pre veliteľský modul bolo vybrané meno Columbia po obrom dele z románu J. V. Verna Cesta na Mesiac. Lunárny modul dostal meno Eagle – „orol“ podľa orla v embléme výpravy. Hlavný cieľ letu Apolla 11 bol splnený – doletieť k Mesiacu, pristáť na jeho povrchu a bezpečne sa vrátiť na Zem.

Na chodbe hvezdárne deti nášho klubu AMAVET 844 – Legomaster zaujala výstava k stému výročiu Medzinárodnej astronomickej únie IAU 100.  Z ktorej sa dozvedeli, že Medzinárodná astronomická únia je medzinárodná organizácia, ktorá spája národné astronomické spoločnosti sveta. Je medzinárodne uznávaná ako spoločnosť zodpovedná za pomenúvanie hviezd, planét, planétok a iných kozmických telies a fenoménov vo vedeckej komunite. Významné miesto v nej má i Slovensko. Odborné zázemie máme predovšetkým v oblasti výskumu vzťahov Slnko – Zem, malých telies Slnečnej sústavy a hrozby ich zrážky so Zemou, interagujúcich dvojhviezd a exoplanét. Najdôležitejšou misiou je však odovzdávanie poznatkov o vesmíre ďalším generáciám. Skvelé umiestnenia na medzinárodných astronomických fórach sú prísľubom, že talentovaní mladí ľudia zo Slovenska budú prinášať ľudstvu poznatky a inšpiráciu aj v tom nasledujúcom storočí. A o to sa snažíme i v našom klube AMAVET 844.

Mgr. Margaréta Keľová, AMAVET 844 – Legomaster RS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár