A little antenna – Tykadielko: Projekt zameraný na environmentálnu výchovu

Materská škola Rožňavská v Rimavskej Sobote získala grant v hodnote 12.000,- € na svoj projekt s medzinárodnom účasťou predškolských zariadení. Projekt zamerali na environmentálnu výchovu, obsahuje dve témy – Odpad a recyklácia, Stromy a rastliny.

„V rámci týchto tém sme do projektu zaradili množstvo aktivít počas dvoch školských rokov, ktorých sa zúčastnia deti, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, rodičia, priatelia materskej školy, predstavitelia mesta a rôznych odborných inštitúcií,“ uviedla riaditeľka Materskej školy Rožňavská v Rimavskej Sobote Jarmila Drobná.

Dodala, že spolupracovať budú tri partnerské školy: Tallinna Lasteaed Kiikhobu, Tallinn, Estónsko Mateřská škola Dráček, Lysá nad Labem, Česko a MŠ  Rožňavská v období  október 2018 – september 2020. V rámci projektu sú naplánované nadnárodné stretnutia, a to v júni  2019 na Slovensku, v Rimavskej Sobote, na jeseň 2019 v Česku, v meste Lysá nad Labem a na jar 2020  v Estónsku, v Tallinne.

Najhlavnejšími cieľmi projektu sú: nadobudnutie / zlepšenie vedomostí detí a pedagógov o partnerských krajinách a o životnom prostredí, spôsobe jeho ochrany a problémoch, zlepšenie kompetencií pedagógov v anglickom jazyku ako komunikačnom jazyku a zlepšenie IKT kompetencií, podpora pedagógom pri prijímaní nových inovatívnych postupov a pri práci s rôznymi skupinami detí v triede, tolerancia voči iným kultúram, akceptácia diverzity, spoločná práca cieľových skupín. Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie v rámci programu Erasmus+.

Zdroj: Jarmila Drobná, riaditeľka MŠ Rožňavská v Rimavskej Sobote

 

Publikované 25. 9. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár